Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Radio Kochani.mk

Импресум:

Главен уредник: Илија Стефановски
Редакција: Илија Стефановски, Илчо Лазаровски и Николина Атанасова
Технички реализатор на програма: Дарко Михајлов http://www.radiokocani.mk/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%83%D0%BC

Веб сајт: 
Контакт:

Илчо Лазаровски
033/612-613; 078/220-032
radio_kocani@yahoo.com

Сопственик на медиум:

Илчо Лазаровски
Радио Кочани ФМ - ДОО

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање - само е оставено контакт - Илчо Лазаровски, телефони : 078 22 00 32, 078 22 00 31 и 033 612 613

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“