Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

derbi.mk

Импресум:

Уредник: Александар Табаковски
Редакција: Александар Богоевски, Антонио Андонов

Веб сајт: 
Контакт:

Антон Попов 14, Скопје
+389 (0)2 32 21 075
redakcija@derbi.mk

Сопственик на медиум:

Ариес Медиа дооел Скопје Друштво за промет и услуги

Маркетинг:

Маркетинг на: https://derbi.mk/marketing/
о нема објавено ценовник, само информација за начин на рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“