Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

opus

Импресум:

Редакција: Проф.д-р Кирил Темков, д-р Владимир Плавевски, проф.д-р Васил Тоциновски
https://opus.mk/za-opus/

Веб сајт: 
Контакт:

Адреса: ул.Костурски херои бр.35/2, 1000 Скопје
тел.: (02) 3246193
info@opus.mk

Сопственик на медиум:

Фондација за културна и научна афирмација и презентација Македонија презент – Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“