Media profesionale online


Emër:

Schoolture.info

Impressum:

Одговорен: Фахми Османи
Главен уредник: Енис Муртези
Техничка поддршка: Ригон Бериша
http://schoolture.info/per-schoolture/?fbclid=IwAR16ut0JFzPtNooIMW6lZFaOh2_uy0zl7EDte4SvSDV5TJuDmx88tdHVyz0

Kontakt:

Фахми Османи
+389 75 295 116
schoolturetv@gmail.com
Адреса: ул. Крсте Асенов 7 / 3-1, Скопје, Македонија

Pronar:

Сопственик: Фахми Османи
Основач: Центар за едукативен и културен развој „Рацио“

Marketing:

Нема објавено

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“