Media profesionale online


Emër:

Flaka Plus.mk

Impressum:

Главен уредник: Линда Лимани
Редакција: Џана Мифтари и Дритон Зенки
https://flakatv.mk/kush-jemi-ne/

Web site: 
Kontakt:

info@flakatv.mk; fp@flaka.mk
+389 072 30 30 36; +389 071 70 95 59

Pronar:

Неџмије Зенки

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://flakatv.mk/publicitet/

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“