Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Flaka Plus.mk

Импресум:

Главен уредник: Линда Лимани
Редакција: Џана Мифтари и Дритон Зенки
https://flakatv.mk/kush-jemi-ne/

Веб сајт: 
Контакт:

info@flakatv.mk; fp@flaka.mk
+389 072 30 30 36; +389 071 70 95 59

Сопственик на медиум:

Неџмије Зенки

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://flakatv.mk/publicitet/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“