Professional online media


Medium name:

almakos.com

Impressum:

Овој медиум нема објавено Импресум, но некои текстови се со наведено име на автор или извор.

Contact:

Столе Наумов бб, зграда 4 спрат 3, Скопје
+389 (0)71 322 229
info@almakos.com almakoss@gmail.com

Medium owner:

На порталот е наведено дека е во сопственост на ALMAKOS MEDIA GROUP
Неможе да се утврди дали ALMAKOS MEDIA GROUP е регистрирано правно лице во земјата

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.almakos.com/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/

Промедиа

© Copyright - Promedia.
All rights reserved

This website is not affiliated with the civil society organization „Promedia“