Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

almakos.com

Импресум:

Овој медиум нема објавено Импресум, но некои текстови се со наведено име на автор или извор.

Веб сајт: 
Контакт:

Столе Наумов бб, зграда 4 спрат 3, Скопје
+389 (0)71 322 229
info@almakos.com almakoss@gmail.com

Сопственик на медиум:

На порталот е наведено дека е во сопственост на ALMAKOS MEDIA GROUP
Неможе да се утврди дали ALMAKOS MEDIA GROUP е регистрирано правно лице во земјата

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.almakos.com/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“