Media profesionale online


Emër:

Istokpress.mk

Impressum:

Главен уредник: Иван Бојаџиски
http://istokpress.mk/contact/

Web site: 
Kontakt:

Дом на култура „Ацо Шопов“ - Штип
+389 78/ 375-582
iv.boj@hotmail.com и contact@istokpress.mk

Pronar:

Медиум Боја 43 ДОО - Штип
Иван Бојаџиски

Marketing:

Нема

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“