Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

tv21.tv

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Фатмир Алиу
Заменик главен и одговорен уредник: Един Растодер
Уредници: Артан Нухиу и други
https://tv21.tv/mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Алексо Демниевски 21/16, Скопје
+389 (0) 72 211 188
tv21@rtv21.tv

Сопственик на медиум:

4 ВИРТУС.ЦОМ ДОО

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“