Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

porta3

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Сања Раѓеновиќ Јовановиќ
Редакција: Катерина Спасовска Трпковска (новинар), Дијана Ристова (лектор) и други
https://www.porta3.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Васил Ѓоргов 21/2/локал 7, Скопје
+389 (0)2 3109 311
+389 (0)2 3151 311
+389 (0)2 3132 924
porta3@porta3.com.mk

Сопственик на медиум:

Друштво за издавачка дејност БИРО ПРЕС ДОО Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://www.porta3.mk/wp-content/uploads/2013/07/Cenovnik-Porta-3-2019-m.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“