Media profesionale online


Emër:

trendmagazinе

Impressum:

Редакција: Проф. д-р Христо Петрески (Македонија), главен и одговорен уредник,
Проф. д-р Кристина Николовска (Македонија), уредник,
Проф. д-р Стана Смиљковиќ (Србија), уредник и други
https://trendmagazine.mk/za-magazinot/

Kontakt:

info@trendmagazine.mk

Pronar:

Фондација Македонија Презент - Скопје

Marketing:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“