Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Агенција Анадолија

Импресум:

Главен уредник: Аднан Идриз

Веб сајт: 
Контакт:

Ул. Никола Кљусев, бр. 6, Скопје, Македонија
+389 70 218161; +389 70 275 700
+389 2 312312; +389 2 3123246
mak@aa.com.tr
adnan.idriz@aa.com.tr

Сопственик на медиум:

Турска државна новинска Агенција „Анадолија“ - Претставништво Скопје, Сервис на македонски и Сервис на албански јазик

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“