Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

gostivarisot.mk

Импресум:

Главен уредник: Abedin Bilalli
Редакциja: Driton Zenku (уредник и новинар), Need Ademi (новинар)

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Момир Андоновски 37, Гостивар
+389 072 30 30 36 +389 071 70 95 59
info@gostivarisot.mk

Сопственик на медиум:

ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ВЕСНИК И НОВИНСКА ДЕЈНОСТ ФЛАКА ИНФО ДООЕЛ ГОСТИВАР

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://gostivarisot.mk/2020/01/25/publicitet-cmimorja/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“