Media profesionale online


Emër:

greencivil.mk

Impressum:

Главен уредник: Џабир Дерала Одговорен уредник: Биљана Јордановска Уредувачки колегиум, новинарска екипа и автор(к)и Маја Ивановска и други https://greencivil.mk/impresum/

Web site: 
Kontakt:

Максим Горки 31/1, Скопје +389 (0)2 52 09 176 civil@civil.org.mk

Pronar:

Здружение на граѓани ЦИВИЛ-Центар за слобода Скопје

Marketing:

Нема објавен ценовник за рекламирање / ЦИВИЛ МЕДИА е организациска единица и медиумска платформа на ЦИВИЛ – Центар за слобода / GreenCIVIL е веб портал за социјална и еколошка правда

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“