Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Radovisnews.mk

Импресум:

Главен уредник: Марија Ѓорѓиева
http://radovisnews.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Илија Алексов бр. 141, Радовиш
+389 77 930 692
radovisnews@gmail.com

Сопственик на медиум:

УАЗ Патриот ДООЕЛ - Радовиш
Крсте Ѓорѓиев

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: http://radovisnews.mk/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“