Professional online media


Medium name:

Doktori.mk

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Петар Попоски

Редакција:
Проф. Д-р Драган Даниловски
Д-р Александар Милосавлевиќ
Д-р Александра Крнинова
Д-р Анџела Витанова
Д-р Ангел Стефанов
Д-р Ангела Златковска
Д-р Ариф Арифи
Д-р Билјана Јованоска Димитровска
Прим. д-р Благица Манчева
Д-р Благоја Лазовски
Д-р Благоја Стефановски
Д-р Бојан Шешоски
Д-р Бурим Шабани
Д-р Дарко Стојановски
Д-р Давор Спалевиќ
Д-р Димитрие Пашанку
Д-р Дона Малковска
Д-р Елена Јевтиќ
Д-р Елена Радеска
М-р Елизабета Панчевска
Д-р Филип Конески
Д-р Фросина Дајо
Д-р Ѓорѓи Коњановски
Д-р Гордана Шалиевска
Д-р Христијан Димитровски
Д-р Илија Келепуровски
Д-р Илина Гаџевска
Д-р Ирина Беде Спалевиќ
Д-р Иван Арангелов
Д-р Јасна Анастасовска
Д-р Јорданка Маџоска
Д-р Јулијана Кралева – Јанкуловска
М-р Јулијана Златева
Д-р Катерина Дамевска
Д-р Катерина Петровска
Д-р Корнелија Ѓорѓиеска
Д-р Кристина Денчовска
Д-р Кристина И. Стојаноска – Алоска
М-р Лидија Николоска – Пешталеска
Д-р Љиљана Хаџи Меновска
Д-р Љубица Миќуновиќ
М-р Љупчо Јанковски
Д-р Маја Божиновска Смическа
Д-р Маја Киселинова
Д-р Марија Димитријевска
Д-р Марија Јакимовска
Д-р Марија Станоевска
Д-р Марина Прентовска
Проф. Д-р Миле Д. Миќуновиќ
Д-р Мирослав Бошковски
Д-р Моника Самарџиоска
Д-р Наталија Цоклеска
Д-р Ненад Лазаров
Д-р Огнен Шешоски
Д-р Памела Илиоска
Д-р Петар Вршковски
Д-р Павлина Будиќ
Д-р Роберт Николовски
Д-р Симона Јовчевска
Д-р Слаѓана Пашовска
Д-р Славица Доковска
М-р Соња Пецевска
Д-р Софија Тодоровска
Прим. д-р Соња Петровска
Д-р Стеван Цветкоски
Д-р Страхил Тодоров
М-р Тоше Дерменџиев
Д-р Валентина Нејашмиќ Ристовска
Д-р Васко Демјански
Д-р Ведран Стојановиќ
Д-р Венцислав Божиновски
Д-р Владимир Димитровски
Д-р Зоран Јаневски

Web site: 
Contact:

Е-меил: doktori.mk@gmail.com

Medium owner:

ДПТУ ДИАПАЗОН ДООЕЛ, Скопје

Промедиа

© Copyright - Promedia.
All rights reserved

This website is not affiliated with the civil society organization „Promedia“