Media profesionale online


Emër:

Radiopela.mk

Impressum:

Нема

Web site: 
Kontakt:

Адреса: ул. Браќа Моцаноски бр.40
Кривогаштани
Е-меил: radiopela@gmail.com
Контакт телефон:
076/408-303
075/235-665

Pronar:

Елизабета Филиповска и Гордана Цветаноска

Marketing:

Нема

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“