Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Radiopela.mk

Импресум:

Нема

Веб сајт: 
Контакт:

Адреса: ул. Браќа Моцаноски бр.40
Кривогаштани
Е-меил: radiopela@gmail.com
Контакт телефон:
076/408-303
075/235-665

Сопственик на медиум:

Елизабета Филиповска и Гордана Цветаноска

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“