Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Goce.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Игор Стојанов
Заменик Главен и Одговорен уредник: Тони Михаилов
Редакција: Маријана Николова, Дорина Стефановска, Верица Милорадова, Ирена Жежова, Милена Тасева.
Графички дизајн: Александар Максимов
Социјални медиуми и Маркетинг: Кристина Бошнакова
Маркетинг: Дијана Насева
https://goce.mk/%d0%b1%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8/link-1/

Веб сајт: 
Контакт:

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
+389 78 450 007
info@goce.mk

Сопственик на медиум:

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“