Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

24 Rakomet.mk

Импресум:

Главен уредник: Петар Шимлеша – petar@24rakomet.mk

Редакција: мина Идризи, Дејан Михајловски, Душко Андов, Мартин Илиевски и Весна Николовска.

Колумнист: Билјана Благоеска Петрушева
Фото уредник: Кочо Сотировски
Соработник: Благоја Поповски
https://24rakomet.mk/impressum/

Веб сајт: 
Контакт:


Горан Антевски
+389 70 248 928;
contact@24rakomet.mk
contact@24media.com.mk

Сопственик на медиум:

24 МЕДИА ГРОУП - ДООЕЛ
Горан Антевски

Маркетинг:

Нема објавено ценовник.

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“