Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

24 Vakti.mk

Импресум:

Главен уредник: Сали Мемед
Редакција: Даниел Петровски, Екрем Иљаз и Ќани Ибраим
Волонтери: Сенат Елез, Кенан Јашар и Амир Ајваз
Камера и Монтажа: Ферди Османи
https://24vakti.mk/live-stream-hodza-ali-berat-shuto-orizari/

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Тиквешка бр. 4, Скопје
+389 78 441 429
24vakti@gmail.com

Сопственик на медиум:

3 Пикс Медиа - ДООЕЛ Скопје
Сали Мемед

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://24vakti.mk/wp-content/uploads/2018/09/Marketing-24Vakti-Final.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“