Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

ИРЛ

Импресум:

Тим: Сашка Цветковска, Mаја Јовановска, Александра Денковска Гоцевска и други
https://irl.mk/za-nas/

Веб сајт: 
Контакт:

Орце Николов 188 – 2/11, Скопје
+389 (0)2 310 03 08

Сопственик на медиум:

Здружение на граѓани ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА - ИРЛ Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање / Некомерцијален медиум - проект

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“