Media profesionale online


Emër:

Batali.net

Impressum:

Уредник: Владимир Тевчев
Редакција: Димче Саздов, Мите Наковски и Иван Камчев

https://batali.net/impresum/

Web site: 
Kontakt:

ул. Шефки Сали бр. 12, Велес
Владимир Тавчев
+389 70 216 821
batalibe2020@gmail.com

Pronar:

ДПТПУ Инглиш клаб ДООЕЛ

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://batali.net/wp-content/uploads/cenovnik-batali.net_-1.pdf

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“