Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Batali.net

Импресум:

Уредник: Владимир Тевчев
Редакција: Димче Саздов, Мите Наковски и Иван Камчев

https://batali.net/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Шефки Сали бр. 12, Велес
Владимир Тавчев
+389 70 216 821
batalibe2020@gmail.com

Сопственик на медиум:

ДПТПУ Инглиш клаб ДООЕЛ

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://batali.net/wp-content/uploads/cenovnik-batali.net_-1.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“