Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

24 Инфо

Импресум:

Главен уредник: Игор Шегавиќ
Уредник: Валентина Ангеловска и други
https://24info.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Симеон Кавракиров 59/7, Скопје
+389 (0)70 505 055
info@24info.mk

Сопственик на медиум:

Друштво за трговија и услуги 24 ИНФО ДОО Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://24info.mk/cenovnik/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“