Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

drejt.mk

Импресум:

Главен уредник: Џабир Дерала Одговорен уредник: Биљана Јордановска
Уредувачки колегиум, новинарска екипа и автор(к)и Маја Ивановска и други
https://civilalb.info/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Максим Горки 31А/1, Скопје +389 (0)2 52 09 173 civil@civil.org.mk

Сопственик на медиум:

Здружение на граѓани ЦИВИЛ-Центар за слобода Скопје

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање / ЦИВИЛ МЕДИА е организациска единица и медиумска платформа на ЦИВИЛ

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“