Professional online media


Medium name:

Popularno.mk

Impressum:

Главен и одговрен уредник: Ѓорѓи Селаков
Редакција: Викторија Китаноска, Маријана Селкова, Филип Стојановски.
https://www.popularno.mk/impresum

Contact:

Бул. Авној 112-24, 1000 Скопје
тел. број: +02 5514 479
Викторија Китаноска
kontakt@popularno.mk
gorgi@popularno.mk

Medium owner:

Ѓорѓи Селаков
ГПТМ Продукација - Друѓтво за маркетинг услуги ДООЕЛ Скопје

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.popularno.mk/marketing

Промедиа

© Copyright - Promedia.
All rights reserved

This website is not affiliated with the civil society organization „Promedia“