Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Popularno.mk

Импресум:

Главен и одговрен уредник: Ѓорѓи Селаков
Редакција: Викторија Китаноска, Маријана Селкова, Филип Стојановски.
https://www.popularno.mk/impresum

Веб сајт: 
Контакт:

Бул. Авној 112-24, 1000 Скопје
тел. број: +02 5514 479
Викторија Китаноска
kontakt@popularno.mk
gorgi@popularno.mk

Сопственик на медиум:

Ѓорѓи Селаков
ГПТМ Продукација - Друѓтво за маркетинг услуги ДООЕЛ Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.popularno.mk/marketing

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“