Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

MAXFAX

Импресум:

Главен и одговорен уредник - Предраг Петровиќ
Заменик на главен и одговорен уредник - Мери Јордановска и други
https://makfax.com.mk/za-nas/

Веб сајт: 
Контакт:

11 Октомври Бр. 33-а, Скопје
078/499-783
redakcija@makfax.com.mk

Сопственик на медиум:

Независна Новинска Агенција „Мaкфакс“

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“