Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Makmoda.mk

Импресум:

Главен уредник: Јасмина Кантарџиева Димков

Специјален консултант: Џон Маказе

Уредници: Џон Маказе, Јасмина Кантарџиева, Марчела Бенети, Зоран Поповски-Аварел, Милена Ризовска, Сузана Спасиќ, Лина Данова, проф.Маријана Антош, Ангела Хорват

Финансиски советник: Тони Ламбевски

Веб сајт: 
Контакт:

Е-меил: info@makmoda.com

Сопственик на медиум:

Концепт 3Г - Скопје

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“