Media profesionale online


Emër:

ZYRTARE

Impressum:

Главен и одговорен уредник - Зекирија Меџити
Во импресум нема наведено редакција освен уредник https://zyrtare.net/impresum/

Web site: 
Kontakt:

contact@zyrtare.com

Pronar:

Убејд Идризи

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“