Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Agrotim.mk

Импресум:

Главен уредник: Ленче Николова
Соработници: Илин Николовски, Билјана Џима, Ангела Ѓеровска Ѓуровска и М-р Билјана Петровиќ
https://agrotim.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Ленче Николовска
+389 71 225345
nikolovska@agrotim.mk

Сопственик на медиум:

Агро Тим Берза ДООЕЛ

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://agrotim.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“