Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

drnka.mk

Импресум:

Уредник: Ване Трајков
Во импресум нема наведено редакција освен уредник

Веб сајт: 
Контакт:

Ангелци, Струмица
+389 (0)70 253 670
info@drnka.mk

Сопственик на медиум:

Здружение за граѓанско општество и медиумска писменост ,,МЕДИЈА ИНФОНЕТ’’ Струмица

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“