Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

mtm.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Гордана Андреевска
Во импресум наведен е само главен и одговорен уредник

Веб сајт: 
Контакт:

МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО 10/1-6, Скопје
+389 (0)2 2521 003
info@mtm.mk

Сопственик на медиум:

Трговско радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://mtm.mk/kontakt

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“