Media profesionale online


Emër:

SHPREHJA

Impressum:

Главен и одговорен уредник - Зекирија Меџити
Во импресум нема наведено редакција освен уредник
https://shprehja.com/impresum

Web site: 
Kontakt:

shprehjaa@gmail.com

Pronar:

Убејд Идризи

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“