Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

sport1.mk

Импресум:

Главен уредник: Игор Крстевски
Редакција: Никола Богојевски, Владко Арсов и други https://sport1.mk/impresum

Веб сајт: 
Контакт:

Ѓорче Петров 27, Скопје
+389 (0)75 386 376
sport1@sport1.mk

Сопственик на медиум:

СПОРТ 1 ПРЕСС ДОО

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://sport1.mk/baneri/Cenovnik%20Sport%201.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“