Media profesionale online


Emër:

Кoha.mk

Impressum:

Главен уредник: Ведат Мемедалиу

Web site: 
Kontakt:

Бул. Гоце Делчев бр.11, ТЦ Мавровка лок. 14, Мезанин, Скопје
02/ 3179 904
koha@koha.com.mk

Pronar:

Лирим Дулови и Арбен Раткоцери - КОХА ПРОДУЦТИОН ДОО

Marketing:

Нема објавено ценовник - тел. за контакт (маркетинг): 02 3179-904 и 071 372 222; marketing@koha.com.mk

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“