Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Кoha.mk

Импресум:

Главен уредник: Ведат Мемедалиу

Веб сајт: 
Контакт:

Бул. Гоце Делчев бр.11, ТЦ Мавровка лок. 14, Мезанин, Скопје
02/ 3179 904
koha@koha.com.mk

Сопственик на медиум:

Лирим Дулови и Арбен Раткоцери - КОХА ПРОДУЦТИОН ДОО

Маркетинг:

Нема објавено ценовник - тел. за контакт (маркетинг): 02 3179-904 и 071 372 222; marketing@koha.com.mk

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“