Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Фокус

Импресум:

Одговорен уредник: Гордана Дувњак
Уредник на веб-редакција: Ирена Мулачка
Новинари: Валентина Вурмо, Влатко Стојановски и други https://fokus.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Васил Главинов 14-1/13, Скопје
+389 (0)76 346 520
marketing.fokus@yahoo.com
marketing.fokus@gmail.com

Сопственик на медиум:

Медиа Плус Фокус дооел Скопје Друштво за новинскоиздавачка дејност

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://fokus.mk/impresum/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“