Media profesionale online


Emër:

ekipa

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Никола Ѓуровски
Одговорен уредник: Стеван Цаневски
Редакција: Катерина Павлова Николовска и други
https://ekipa.mk/impresum/

Web site: 
Kontakt:

Сава Ковачевиќ 47И 3/14, Скопје
+389 (0)2 60 91 798
ekipa@ekipa.mk

Pronar:

СПОРТ ИНФО МЕДИА Дооел – Скопје

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://ekipa.mk/wp-content/uploads/2018/11/ekipa-katalog-01.pdf

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“