Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

ekipa

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Никола Ѓуровски
Одговорен уредник: Стеван Цаневски
Редакција: Катерина Павлова Николовска и други
https://ekipa.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Сава Ковачевиќ 47И 3/14, Скопје
+389 (0)2 60 91 798
ekipa@ekipa.mk

Сопственик на медиум:

СПОРТ ИНФО МЕДИА Дооел – Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://ekipa.mk/wp-content/uploads/2018/11/ekipa-katalog-01.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“