Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

https://24auto.mk/

Импресум:

Основач и главен уредник: Горан Антевски
Соработници: Taња Јовановска – Антевска, Дејан Михајловски, Мартин Димоски
Фото: Орце Поповски
https://24auto.mk/kontakt/

Веб сајт: 
Контакт:

Горан Антевски
+389 70 248 928;
info@24auto.mk; antevski@gmail.com
ул. Христо Татарчев, бр. 68/1-23, Скопје

Сопственик на медиум:

24 МЕДИА ГРОУП - ДООЕЛ
Горан Антевски

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://24auto.mk/wp-content/uploads/2017/06/24-cenovnik-mal.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“