Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

aktuelno

Импресум:

Главен уредник - Томислав Кежаровски
Во импресум нема наведено редакција освен уредник
https://aktuelno.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

contact@aktuelno.mk

Сопственик на медиум:

Ценар за истражувачко новинарство на Македонија “3 мај“

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“