Media profesionale online


Emër:

ТРД Радио Бум

Impressum:

Директор- Игор Андоновиќ

Главен и одговорен уредник- Сузана Андоновиќ

Новинар- Бојана Андоновиќ

Технички реализатор- Виктор Андоновиќ

Kontakt:

Игор Доновиќ - 075 505 774

Pronar:

Сузана Андоновиќ

Marketing:

075 505 774
radio_bum@yahoo.com
078 255 220
radiokmr@yahoo.com
radio_bum@yahoo.com

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“