Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

ТРД Радио Бум

Импресум:

Директор- Игор Андоновиќ

Главен и одговорен уредник- Сузана Андоновиќ

Новинар- Бојана Андоновиќ

Технички реализатор- Виктор Андоновиќ

Веб сајт: 
Контакт:

Игор Доновиќ - 075 505 774

Сопственик на медиум:

Сузана Андоновиќ

Маркетинг:

075 505 774
radio_bum@yahoo.com
078 255 220
radiokmr@yahoo.com
radio_bum@yahoo.com

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“