Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

STANDARD

Импресум:

Уредник - Владимир Зорба
Редакција - Александар Петровски и други
https://standard.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

11-ти Октомври Бр. 1А-5-2- Скопје,
desk@nmediagroup.mk

Сопственик на медиум:

НЕТ Медиа Груп ДООЕЛ Скопје

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“