Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Tetovasot.com

Импресум:

Директор: Тефик Мислими

Главен и одговорен уредник: Урим Салиу

Редакција: Илбер Јахиу, Фатон Мурсели и Кујтим Муртезани (спортски новинар)

Администратор: Амир Изаир
https://www.tetovasot.com/impressum/

Веб сајт: 
Контакт:

Е-меил: info@tetovasot.com
Телефон за контакт: 070330111

Сопственик на медиум:

Рами Мислими
Тетовасот - Медиа ДООЕЛ Тетово

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“