Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

apla.mk

Импресум:

Новинари: Жанета Здравковска, Анета Блажевска, Емилија Мисирлиевска

Веб сајт: 
Контакт:

Илинденска 158, Битола
+389 (0)70 366 593
bt@apla.mk

Сопственик на медиум:

Здружение за слободен говор и професионално известување „Журналист“ - Битола

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
http://apla.mk/index.php/cenovnik

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“