Media profesionale online


Emër:

Ekran.mk

Impressum:

Главен уредник: Грета Оџакова
https://ekran.mk/impresum/

Web site: 
Kontakt:

Тони Ивановски
+389 70 276964
+389 70 728171
info@ekran.mk

Pronar:

ВЕБ МЕДИА ДООЕЛ - Скопје
Тони Ивановски

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://ekran.mk/kontakt-tsenovnik/

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“